Årsmøte i Sør - Trøndelag Arbeiderparti 12 - 13 Mars 2016

Lørdag 12 mars og søndag 13 mars avholdes årsmøte i Sør - Trøndelag Arbeiderparti på Røros Hotell og Storngsrepresentant Knut Storberget innleder om den politiske situasjonen.

original

Sør - Trøndelag Arbeiderparti inviterer til et spennende årsmøte på Røros Hotell 12 og 13 Mars Velkommen til et innholdsrik årsmøte med mange gode debatter!

Vi har følgende dagsorden:

1. Åpning/Konstituering

2. Den politiske situasjonen

3. Innkomne forslag

4. Beretning for 2015

5. Regnskap for 2015

6. Innstilling fra redaksjonskomiteen

7. Valg