Beretning 2016

I forbindelse med vårt årsmøte 18.-19.mars, legger vi ut beretning for 2016.