Vedtatte uttalelser - Årsmøtet i 2017

Her er uttalelsene som ble vedtatt under årets fylkesårsmøte på Hell den 18. - 19. mars.