Politikken

Program Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Her finner du programmet for Sør-Trøndelag Arbeiderparti til fylkestingsvalget 2015.

Vedlegg 1